Gevolgen ontbrekende WKR registratie

Alle vergoedingen en verstrekkingen in het kader van de Werkkostenregeling (WKR) moeten zorgvuldig worden geregistreerd.

LET OP Bij niet zorgvuldige registratie vallen de kosten in beginsel in de vrije ruimte. Overschrijding van de vrije ruimte wordt met 80% eindheffing belast.

LET OP De kosten die onder de vrije ruimte vallen moeten inclusief btw worden verantwoord.