Gevolgen niet toepassen btw verleggingsregelingen

Wat zijn de gevolgen van het ten onrechte niet toepassen van de BTW-verleggingsregelingen?

Bent u onderaannemer en hebt u de verleggingsregeling ten onrechte niet toegepast, dan hebt u ten onrechte een factuur met btw verstuurd en moet u deze btw afdragen.

Bent u de aannemer en hebt u een factuur ontvangen met btw, terwijl de verleggingsregeling wel van toepassing is, dan mag u de btw niet aftrekken als voorbelasting.

TIP U kunt natuurlijk wel proberen de aan de onderaannemer betaalde btw terug te vorderen bij die leverancier.
Lukt dat niet dan kunt u daarvoor een verzoek indienen bij de belastingdienst.