Geschillencommissie kinderopvang

Kinderopvangorganisaties zijn vanaf 1 juli 2015 verplicht om zich bij de Stichting Geschillencommissie aan te sluiten. De commissie kan bindende uitspraken doen in geschillen met ouders die een klacht hebben over de opvang van hun kind.

Dat heeft het kabinet op 23 mei besloten.

Met deze verplichting wordt voor ouders de kans groter dat er met hun klacht over bijvoorbeeld een factuur of de klantvriendelijkheid echt iets gebeurt. De Geschillencommissie komt alleen in actie als een organisatie na vier weken nog niet heeft gereageerd op een schriftelijke klacht van een ouder of als partijen er niet uitkomen.

De positie van ouders wordt verder versterkt doordat het adviesrecht van oudercommissies over de pedagogische kwaliteit wordt uitgebreid. Daarnaast wordt de kwaliteit van de opvang inzichtelijker doordat resultaten van kwaliteitsonderzoek voortaan gepubliceerd worden op de site van het Landelijk Register Kinderopvang.

Bron: ANP; Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid