Gemengde kosten

Conform de fiscale wetgeving zijn bepaalde kostenposten, slechts beperkt aftrekbaar. Dit noemen we ‘gemengde kosten’. Gemengde kosten zijn zakelijke kosten waarin tevens een privé-element zit. Zo zijn bijvoorbeeld kosten voor voedsel en drank, van congressen, symposia en van representatie beperkt aftrekbaar.

LET OP Sommige kosten zijn helemaal niet aftrekbaar zoals:

  • geldboeten
  • kosten van pleziervaartuigen
  • algemene literatuur
  • persoonlijke verzorging

Gemengde kosten zijn beperkt aftrekbaar, namelijk voor 73,5%.

U kunt ook voor afkoop kiezen, door een vast bedrag van € 4.400,- (bedrag 2013) bij de winst te tellen. Daartegenover kunnen alle beperkt aftrekbare gemengde kosten ten laste van de winst worden gebracht. Het omslagpunt ligt op € 16.604,-. U hoeft dan de gemengde kosten niet afzonderlijk bij te houden in de administratie.

Overigens is formeel gezien de afkoopregeling hoofdregel. Indien u er dus voor kiest om 73,5% van de gemengde kosten ten laste van de winst te brengen, dan moet u daar in uw aangifte voor opteren.

Winstberekening in de vennootschapsbelasting

Ook voor BV’s met één of meer werknemers geldt als hoofdregel dat er € 4.400,- per jaar moet worden bijgeteld voor in de BV gemaakte gemengde kosten. Dit bedrag wordt echter vervangen door 0,4% van de totale loonsom (gezamenlijk bedrag van het door de desbetreffende werknemers in het jaar genoten belastbare loon), indien dit hoger is dan die € 4.400,-.

Daarnaast mag ook de BV bij aangifte kiezen voor de aftrek van 73,5% van de gemengde kosten indien dit de goedkoopste optie is.