Gemengde kosten beperkt aftrekbaar

Gemengde kosten zijn kosten die zowel een zakelijk als een privékarakter hebben.

Het gaat daarbij om:

  1. voedsel, drank en genotmiddelen;
  2. representatie, daaronder begrepen recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak;
  3. congressen seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke.

Keuzemogelijkheid

  1. Alle gemengde kosten mogen voor 26,5% niet in aftrek worden gebracht. M.i.v. 2017 20%.
  2. Een vast bedrag van € 4.500 of 0,4% van de loonsom als dit hoger is, mag in aftrek worden gebracht.
    Het omslagpunt ligt bij 1,125 mln. euro aan loonkosten. Alleen onder deze loonsom geldt van vaste bedrag van € 4.500.