Gemeenten, Wtcg en eigen bijdrage AWBZ

Gemeenten krijgen € 706 miljoen om maatwerk te bieden aan chronisch zieken en gehandicapten die thuis wonen. Voor mensen in een instelling wordt 248 miljoen euro gereserveerd om te voorkomen dat zij door de hogere AWBZ-bijdrage te weinig zak- en kleedgeld overhouden.

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) heeft dat dinsdagavond geschreven aan de Tweede Kamer. Van Rijn wil zo de gevolgen opvangen als in 2014 de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) wordt afgeschaft en de bestaande korting op de eigen bijdragen in de AWBZ en Wmo verdwijnt. Mensen met een Wajong-uitkering krijgen door de verzachting straks € 1.700 per jaar bovenop de zak- en kleedgeldnorm. En personen met een AOW-uitkering krijgen jaarlijks 950 euro bovenop die norm.

De Wtcg schiet volgens het kabinet zijn doel voorbij, omdat het geld niet bij de juiste mensen terecht komt. Nu wordt niet gekeken of iemand echt meer kosten heeft door zijn ziekte of aandoening en kunnen gemeenten beter in beeld krijgen wat mensen nodig hebben en gerichter maatwerk leveren.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.