Gemeentelijke belastingen MKB omhoog

Ondernemers krijgen dit jaar wederom te maken met een lastenverzwaring door hogere gemeentelijke heffingen. Dit blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bijvoorbeeld de opbrengst van de precarioheffing stijgt met bijna 15 procent. MKB-Nederland noemt dit een ‘zorgelijke ontwikkeling’.

De detailhandel en horeca krijgen het vaakst een precario-aanslag. Zij zitten nog altijd in zwaar weer. Lokale lastenverzwaringen, bovenop landelijke, kan voor sommige bedrijven de spreekwoordelijke druppel betekenen, aldus MKB-Nederland.
Ondernemers moeten precariorechten betalen als zij gebruik maken van openbare grond, bijvoorbeeld een reclamebord op de stoep.
De stijging van 15 procent kan niet worden verklaard door inflatie of gestegen onkosten voor onderhoud van de openbare ruimte voor gemeenten.

De toeristenbelasting gaat dit jaar ook omhoog. Hiermee verdienen lokale overheden 4,5 procent meer dan vorig jaar. Ze overschrijden bovendien ook in 2014 weer de afspraken die met het Rijk zijn gemaakt over de stijging van de onroerende zaakbelasting.
De OZB is qua opbrengsten de belangrijkste gemeentelijke heffing. Deze stijgt 3,4 procent meer dan is afgesproken. Voor 2014 kwamen Rijk en gemeenten overheen dat een zogenoemde macronorm van 2,45 procent zou worden gehanteerd. Ook in 2013 werd deze norm overschreden. MKB-Nederland heeft vorig jaar alle gemeenten opgeroepen de OZB met niet meer dan de inflatie te laten stijgen. Slechts een kwart heeft dit toegezegd.

De dalende opbrengst van de bouwleges drukt het gemiddelde van de lokale heffingen. Dit is logisch. In tijden van crisis wordt er minder gebouwd en dus worden er ook minder vergunningen aangevraagd. Op leges mogen de gemeenten wettelijk geen winst maken, dus die bieden geen gelegenheid voor ongefundeerde verhogingen.

Conclusie Zonder de bouwleges worden de lokale lasten voor ondernemers te veel verzwaard in 2014.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.