Gegevens opvragen bij UWV

Bij Gegevensdiensten kunt u gegevens opvragen over werk en inkomen van personen, organisaties en bedrijven.

Hiervoor zijn 2 gegevensketens in gebruik:

  • Loonaangifteketen
  • Suwi-keten

Loonaangifteketen

Deze keten bestaat uit Gegevensdiensten van UWV en de Belastingdienst en bevat alle gegevens en informatie rond loonaangiften. Werkgevers dienen hun loonaangiften in bij de Belastingdienst. UWV verwerkt deze gegevens in de Polisadministratie. Daarin staan gegevens over loon, arbeidsverhoudingen en uitkeringen. Daarna levert Gegevensdiensten deze gegevens aan bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank of pensioenfondsen.

Suwi-keten

Deze keten bevat alle gegevens en informatie rond werk en inkomsten. Dit staat in de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Suwi). Gegevensdiensten verzamelt en levert ook binnen deze keten gegevens. Onderstaande organisaties zijn onderdeel van de Suwi-keten:

  • Gegevensdiensten van UWV;
  • Sociale Verzekeringsbank (SVB);
  • Gemeentelijke sociale diensten (GSD);
  • Stichting Inlichtingenbureau (IB);
  • Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD);
  • Arbeidsinspectie (AI);
  • Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI).

Zie Gegevensdiensten

Lees meer in Sociale zekerheid