Geen VAR aanvraag 2016 nodig

Een VAR aanvragen voor 2016 is niet meer nodig. De systematiek van de VAR wordt vanaf volgend jaar aangepast. De Tweede Kamer heeft hiertoe een nieuwe wet aangenomen: Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Binnenkort behandelt de Eerste Kamer dit wetsvoorstel.

Hebt u al een VAR aangevraagd voor 2016, dan behandelt de Belastingdienst uw aanvraag niet meer, in afwachting van besluitvorming in de Eerste Kamer.
Een VAR voor 2015 kunt u nog wel aanvragen.

Voor meer informatie over de nieuwe wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA), zie Alternatief VAR goedgekeurd.