Geen naheffing voor privé-gebruik auto

Drie werknemers maakten voor zakelijke ritten gebruik van een auto op naam van de BV. De inspecteur was van mening dat deze auto ter beschikking was gesteld en legde naheffingsaanslagen voor privégebruik op.

De werknemers stelden dat er nooit met de auto privé was gereden. De auto stond bij het kantoor achter een gesloten hek en de de sleutels van de auto werden in een kluisje op kantoor bewaard bij de sleutels van de (bouw)projecten.

De inspecteur moest nu bewijzen dat de auto door de werknemer(s) privé was gebruikt.
Voor het feit dat de auto in totaal 12 keer in weekeinden dan wel op ongebruikelijk late tijdstippen op de weg was gesignaleerd, kon de werkgever aantonen dat de auto werd gebruikt in het kader van de onderneming.

De rechtbank was van mening dat de inspecteur niet kon bewijzen dat de auto privé was gebruikt.

Zie de uitspraak RBNHO:2013:11548