Geen hypotheekrente aftrek door samenwonen?

De betaalde hypotheekrente is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting bij diegene op wie de hypotheekrente drukt.
Dit is conform de uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch GHSHE2015:627.

Situatieschets

De situatie was dat de woning alsmede de hypotheekschuld al voor het samenwonen op naam stond van één van de samenwoners. Deze betaalde ook altijd de gehele hypotheekrente.
Vervolgens trekt de andere partner bij de eigenaar van de woning in. Beide partners storten nu maandelijks eenzelfde bedrag op de en/of rekening. Daaruit worden alle verplichtingen van beide betaald inclusief de hypotheekrente.
Echter het Hof bepaalt dat in deze situatie de totale hypotheekrente niet drukt op de eigenaar. Feitelijk drukt volgens het Hof de helft van de hypotheekrente op de andere partner en niet op de eigenaar van de woning.

Hoe te voorkomen?

  1. Door naast de inschrijving op hetzelfde woonadres een notarieel samenlevingscontract te sluiten, waardoor beide elkaars fiscale partners worden.
  2. Of door de hypotheekrente te laten afschrijven op een bankrekening die alleen op naam van de eigenaar van de woning staat.