Regel: geen arbeid, geen loon, veranderd

De regel “geen arbeid, geen loon” is per 1 januari 2015 gewijzigd in “geen arbeid, toch loon tenzij het niet verrichten van arbeid voor rekening van de werknemer behoort te komen”.

Dit leidt tot een meer werknemersvriendelijker bewijslastverdeling. Het blijft mogelijk om op te nemen dat de regel niet geldt voor de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst – zoals je die bepaling vaak ziet in oproep- en nulurencontracten. LET OP In sommige sectoren zoals de zorg is het verboden nuluren-contracten af te sluiten.

Als werkgever begin je dus op een achterstand, waardoor het nog belangrijker is om gebruik te maken van de in het nieuwe lid 5 geboden mogelijkheid. Lid 5 biedt de mogelijkheid om gedurende de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst schriftelijk ten nadele van de medewerker af te wijken van hetgeen in de wet staat. Het is dus aan te raden om in de arbeidsovereenkomst de oude ‘geen arbeid, geen loon’ mogelijkheid op te nemen, zodat de stok achter de deur behouden blijft.

Lees meer in Personeelszaken – recent nieuws