Gecombineerde opgave 2015

2015 wordt een belangrijk jaar voor het veiligstellen van uw landbouwsteun. De bestaande toeslagrechten zijn eind 2014 vervallen en daarvoor zijn betalingsrechten in de plaats gekomen (zie ook Agrarisch Algemeen).
Dit jaar kunt u de betalingsrechten aanvragen. De financiële belangen zijn groot.
Ook zijn er de veranderingen rondom het nieuwe GLB. Begin dus op tijd met uw Gecombineerde opgave 2015.

Perceelwijzigingen

U kunt de eventuele perceelwijzigingen nu al controleren en aanpassen op MijnRVO. Daar gaat u naar het onderwerp ‘Grond’ en kiest u voor ‘Percelen registreren’.
Bedrijven met bedrijfsoverdracht, samenvoeging of splitsing en toetreders moeten opletten dat alle details van de nieuwe wetgeving goed worden toegepast.

Registratie Kamer van Koophandel

Alleen actieve landbouwers komen in aanmerking voor betalingsrechten. U moet dan als agrarisch ondernemer staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en dit aan de RVO hebben gemeld. Het maakt daarbij niet uit of het agrarisch bedrijf een hoofd- of nevenactiviteit is (m.u.v. de uitgesloten activiteiten). Uw bedrijfsactiviteit wordt ook wel SBI-code genoemd (code Standaard Bedrijfsindeling). De SBI-codes die beginnen met 011, 012, 013, 014 en 015 zijn agrarische codes.

Nog niet alle ondernemers hebben een KvK-nummer aan RVO doorgegeven. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat u geen betalingsrechten krijgt. Heeft u nog geen KvK-nummer? Neem dan contact op met de KvK. Meer informatie vindt u op www.kvk.nl. U geeft het KvK-nummer door via Mijn.RVO.nl.