Gebruikelijk loon ook voor partner

De Gebruikelijk loonregeling DGA geldt ook voor de meewerkende partner als die zelf ook aandelen bezit.

Dit oordeelde Het Hof Amsterdam in haar uitspraak d.d. 9 april 2015 ECLI:NL:GHAMS:2015:1588.

Belanghebbende kon niet aannemelijk maken dat in enig jaar een lager loon gebruikelijk was dan in voorgaand(e) ja(a)r(en).