Gebruikelijk loon € 5.000 of lager

Als u directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent van uw BV, dan gaat de belastingdienst ervan uit dat u een zogenaamd gebruikelijk loon verdient.

Is uw gebruikelijk loon in het gehele concern lager dan € 5.000 per jaar, dan is de gebruikelijkloonregeling niet van toepassing. Als u toch een loon uitbetaald, lager dan € 5.000 dan moet daar loonheffing op worden ingehouden en afgedragen aan de fiscus.

TIP U kunt er vanzelfsprekend voor kiezen om geen loon uit te betalen onder deze € 5.000, zodat u in een paar jaar een zeker weerstandsvermogen in uw BV opbouwt. Later zal dat geld wel via een loonbetaling of dividenduitkering uit de BV moeten komen, maar in de tussentijd profiteert u van uitstel van belastingbetaling en dus een (zij het beperkt) rentevoordeel.

Voor meer informatie over het gebruikelijk loon en de bepalingen indien de winst in de BV aanzienlijk hoger is dan deze € 5.000, zie Gebruikelijk loon DGA