Gebruikelijk loon DGA 2014 + € 1.000

Het gebruikelijk loon van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) in 2014 is met € 1.000 verhoogd naar tenminste € 44.000 (2013: € 43.000).

Achtergrond van deze maatregel is dat een DGA zelf zijn salaris kan bepalen en dat het (veel) gebeurde dat DGA’s zichzelf weinig salaris toekenden om zo ook weinig belasting te hoeven te betalen of in ieder geval dit pas later te betalen bij een salarisuitkering of een dividenduitkering. Dit vindt de belastingdienst niet leuk.

Het salaris van een DGA moet ‘gebruikelijk’ zijn, dus in lijn met het salaris in een soortgelijke functie bij een werkgever waarin hij geen aandelen heeft. Daarbij geldt een doelmatigheidsmarge van 30%. Bij een grotere afwijking dan 30% past de fiscus een correctie toe.

De genoemde € 44.000 geldt in 2014 als minimum/uitgangspunt voor het gebruikelijk loon. Afwijking daarvan is nodig/mogelijk in onder meer de volgende gevallen:

Afwijking toegestaan

Lager loon (bewijslast: DGA):

  • in de startfase van het bedrijf.
  • bij parttime werk.
  • bij structureel verlies.

Hoger loon (bewijslast: Belastingdienst):

  • als een medewerker binnen hetzelfde bedrijf meer verdient (loon DGA tenminste gelijk aan loon meestverdienende werknemer), enkele uitzonderingen daargelaten.
  • als de DGA in zijn eentje  tenminste 90% van de winst genereert dan geldt de ‘afroommethode’. Het gebruikelijk loon bedraagt dan tenminste 70% van de winst van de B.V (voor aftrek van het DGA-salaris), nadat daarop de pensioenpremie en een winstmarge ten behoeve van de B.V. in aftrek zijn gebracht.

Bij een te laag salaris loopt u dus het risico op correctie door de Belastingdienst op. Het ‘gebruikelijk loon’ staat dan ook hoog in de controle-top-10 van de Belastingdienst. Een laag loon is daarnaast niet altijd de voordeligste keuze.

Indien u vragen heeft over het gebruikelijk loon of advies nodig hebt bij de toepassing daarvan, dan helpen wij u graag. U kunt met ons contact opnemen per email info@adfinadvies.nl, per telefoon op 075 616 74 87 of mobiel op 0651 18 06 52 of met het contactformulier.