Gebruikelijk loon 2023

Voor 2023 zijn er een paar wijzigingen voor het gebruikelijk loon van de directeur grootaandeelhouder.

Het normbedrag van het gebruikelijk loon voor de DGA bedraagt vanaf 2023 € 51.000.
Daarnaast verdwijnt de doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling.

Voor de DGA is het dus verstandig om te beoordelen of zijn loon mogelijk moet worden aangepast.

Het gebruikelijk loon omvat behalve het reguliere loon in geld, loon in natura en de bijtelling van de auto vanwege privégebruik.
Ook de vergoedingen en verstrekkingen die onder de werkkostenregeling als eindheffingsloon zijn aangewezen, kunnen meetellen, indien zij individualiseerbaar zijn.

Het gebruikelijk loon mag niet lager zijn dan de meestverdienende werknemer.