Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Met de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) krijgen financiers van de overheid een garantie van 50% op leningen van maximaal € 150 miljoen.

Bovendien is een pilot gestart waardoor deelname als financier aan de GO ook open staat voor verzekeraars. Deze verruiming duurt tot 31 december 2014.

Voor een financiering met overheidsgarantie onder de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering dient een onderneming zich te wenden tot één van de tot de GO-regeling toegelaten banken.

Voor meer informatie zie Kredietverlening c.q. financiering.