Fraudebestrijding tijdige/juiste aangifte

Met ingang van 2014 is een aantal maatregelen ter bestrijding van fraude van kracht.

Dit betreft de volgende maatregelen:

  1. Bij expres onjuiste voorlopige teruggave kan een boete volgen tot maximaal 100% van de ten onrechte ontvangen teruggaaf.
  2. Het opzettelijk niet of niet volledig betalen van de loonheffing en/of omzetbelasting wordt strafbaar, tenzij tijdig uitstel van betaling is gevraagd.