Kinderopvangtoeslag niet direct op rekening kinderopvanginstelling

Ouders mogen vanaf 1 december 2013 niet zonder meer hun kinderopvangtoeslag laten uitbetalen aan de kinderopvanginstelling. Deze methode is fraudegevoelig en vaak is een onterecht uitgekeerde toeslag niet meer terug te vorderen. Ouders moeten vanaf december een bankrekeningnummer opgeven dat op hun eigen naam staat. Daar wordt de toeslag op gestort.

Omdat veel kinderopvanginstellingen problemen met wanbetalers verwachten als zij de toeslagen niet meer rechtstreeks op hun bankrekening krijgen, maakt de Belastingdienst een uitzondering. ‘Bekende en vertrouwde’ kinderopvangorganisaties kunnen een accountantsverklaring laten opstellen voor de Belastingdienst. Zij mogen dan wel rechtstreeks het geld ontvangen zonder dat zij voor eventuele fraude moeten opdraaien.

Asscher schrijft in brief aan de Kamer: ‘Het partnerschap houdt in dat de Belastingdienst op basis van wederzijds vertrouwen met bekende en vertrouwde kinderopvangorganisaties een convenant aangaat dat afspraken bevat over frequente aanlevering van gegevens aan de Belastingdienst over o.a. het gebruik van ouders. De voorwaarde van aansprakelijkheid blijft hier beperkt tot aansprakelijkheid van de kinderopvanginstelling in het geval er sprake is van verwijtbaar handelen. Een van de voorwaarden voor het aangaan van een partnerschap is een verklaring van een accountant die inhoudt dat de desbetreffende kinderopvanginstelling voldoet of zal voldoen aan de eisen die horen bij het partnerschap. Die verklaring brengt kosten met zich mee.’