Aftrekpost aangifte inkomstenbelasting vergeten?

Bent u vergeten een aftrekpost op te nemen in een eerdere aangifte inkomstenbelasting?
U kunt dan nog tot 5 jaar na het einde van het desbetreffende aangiftejaar verzoeken om een ambtshalve vermindering.

Dat kan:

  • van uw eigen aanslag en
  • van de aanslag van uw fiscale partner als daarin inkomens- of vermogensbestanddelen van u staan.

U kunt het verzoek zelf doen. Maar u kunt ook iemand machtigen om namens u het verzoek te doen.

LET OP Het is hierbij wel heel belangrijk om dit verzoek goed te onderbouwen met toereikende bewijsstukken.

Als u ontdekt aftrekposten te zijn vergeten en u hebt daarover vragen of advies nodig of u wilt dat wij als uw gemachtigde optreden, dan helpen wij u graag. U kunt contact met ons op per telefoon 075 616 74 87 of mobiel 0651 18 0652 of via het contactformulier op deze website (zie klantenservice) of per email info@adfinadvies.nl.