Formulier plaats digitale diensten

Vanaf 1 januari 2019 veranderen de regels voor de omzetbelasting over digitale diensten (e-commerce diensten, telecommunicatiediensten en omroepdiensten) aan consumenten in andere EU-landen. Tot nu toe zijn digitale diensten belast in het land waar uw klant woont of is gevestigd. Volgend jaar verandert dat.

Is de omzet van deze diensten in een kalender jaar én het kalenderjaar ervoor, niet meer dan € 10.000?
Dan is vanaf 1 januari 2019 Nederland de plaats van dienst en moet u in Nederland omzetbelasting over deze diensten aangeven en afdragen.
Wilt u toch btw aangeven en afdragen in de EU-landen van uw consumenten? Dan geeft u dat via een apart formulier door aan de belastingdienst.
Uw keuze geldt dan vanaf 1 januari 2019 totdat u opzegt, maar voor ten minste 2 kalenderjaren.

Voorwaarden

U kunt alleen btw aangeven en afdragen in een ander EU-land als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  1. Uw onderneming is gevestigd in Nederland en u hebt geen vestiging in een ander EU-land;
  2. De omzet van de digitale diensten aan consumenten in andere EU-landen is lager dan of gelijk aan € 10.000.

Formulier om af te dragen in ander EU-land

Met het formulier ‘keuze plaats van dienst digitale diensten’ kunt u omzetbelasting afdragen in de EU-landen van uw consumenten.
Dat formulier heeft de Belastingdienst nu beschikbaar gesteld.
U kunt de omzetbelasting dan op twee manieren aangeven en afdragen, namelijk via de mini One Stop Shop-regeling of door u aan te melden bij de belastingdiensten van de EU-landen van uw consumenten.