Forfaitair rendement box-3 2017

Met ingang van 2017 wordt het forfaitair rendement op het vermogen in box-3 niet meer belast tegen 4%. Bij een belastingtarief van 30% gaf dat tot 2017 een effectieve belastingdruk van 1,2% over het vermogen in box-3 minus de vrijstelling.

Bij de berekening van het forfaitair rendement wordt vanaf 1 januari 2017 onderscheid gemaakt tussen rendementsklasse I (sparen) en rendementsklasse II (beleggen). Bij beleggen wordt uitgegaan van een hoger rendement dan bij sparen.

Forfaitair rendement 2017

Rendementsklassen:

Grondslag sparen en beleggen
(heffingsvrij vermogen € 25.000)
Vermogensmix
Meer dan Niet meer dan Rendementsklasse I Rendementsklasse II
€ 75.000 67% 33%
€ 75.000 € 975.000 21% 79%
€ 975.000 0% 100%

Voor de berekening van het forfaitaire rendement op 1-1-2017 wordt uitgegaan van een rendement van 1,63% in Rendementsklasse I en van een rendement van 5,39% in Rendementsklasse II. Het forfaitaire rendement per 1-1-2017 (met vergelijkende cijfers 2016) wordt dan:

Rendementsgrondslag Forfaitair rendement Effectief belastingtarief
(box 3-vermogen) vermogensmix in Box 3
Meer dan Niet meer dan 2017 t/m 2016 2017 t/m 2016
€ 25.000 € 100.000 2,87% 4% 0,86% 1,20%
€ 100.000 € 1.000.000 4,60% 4% 1,38% 1,20%
€ 1.000.000 5,39% 4% 1,62% 1,20%

Forfaitair rendement 2018

Rendementsgrondslag Forfaitair rendement
(box 3-vermogen) in Box 3
Meer dan

 

Niet meer dan

 

2018

 

2019 (prognose)
€ 25.000 € 100.000    2,65 %            2,36 %
€ 100.000 € 1.000.000   4,52 %            4,40 %
€ 1.000.000   5,38 %            5,33 %