Fondsenwervingsvrijstelling verhoogd

De vrijstelling voor de omzetbelasting voor fondsenwerving door sportverenigingen is met de Fiscale verzamelwet 2013 verhoogd van € 31.765 naar € 50.000 per jaar.In de praktijk gaat het hierbij vooral om sponsorbijdragen door ondernemers waartegenover de sportvereniging reclame maakt.

Zodoende blijven veel sportverenigingen op dit punt vrijgesteld van btw-aangifte en de bijbehorende administratieverplichtingen (lastenverlichting dus).

LET WEL De vrijstelling voor leveringen en diensten voor fondsenwervende activiteiten geldt niet voor kantineverstrekkingen die geen relatie hebben met de primaire vrijgestelde (sport) activiteiten van de betrokken instellingen. Een voorbeeld daarvan is een sportvereniging die in de persoonlijke sfeer van een individueel lid haar kantine ter beschikking stelt voor bruiloften, feesten jubilea enzovoort. Deze activiteiten zijn wel btw-belast, omdat men in concurrentie treedt met andere commerciële ondernemers.

Wil de vereniging of stichting toch als btw-ondernemer in aanmerking komen, dan kan men kiezen voor de oprichting van een Kantinestichting. Deze heeft niet als primaire doel de bevordering van sport en zal derhalve altijd btw-plichtig zijn (net als normale horeca).
LET WEL Zorg er voor dat deze stichting een ander bestuur krijgt en financieel onafhankelijk is van de sportvereniging. De fiscus zou deze instellingen dan als fiscale eenheid kunnen gaan beschouwen.