Flexwerkers

Flexwerkers: straks (2015) na twee jaar al vast contract

De sociale partners en het kabinet hebben een sociaal akkoord afgesloten met een pakket maatregelen, die de komende jaren in werking moeten treden.
Een van de voorgestelde maatregelen is de wijziging van de zogenoemde ketenbepaling per 1 januari 2015. Deze bepaling houdt straks in dat bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die elkaar binnen een periode van zes maanden (nu drie maanden) opvolgen, er bij het vierde contract of na twee jaar (nu drie jaar) een arbeidsovereenkomst ontstaat voor onbepaalde tijd.
Voor meer informatie over de ketenbepaling zie Ketenbepaling arbeidsovereenkomsten.
In een cao kan worden afgeweken van de ketenbepaling, als de aard van het werk het werken met tijdelijke contracten noodzakelijk maakt. In dat geval kan het aantal overeenkomsten worden gesteld op maximaal zes contracten voor bepaalde tijd in een periode van vier jaar. Van de zesmaandsperiode tussen contracten is echter niet af te wijken.

Voor meer informatie zie Arbeidsvoorwaarden tijdelijke en vaste werknemers