Flex B.V. per 1 oktober 2012

Nu is die er dan toch: de Flex B.V. vanaf 1 oktober 2012

  • Geen minimumkapitaal meer van € 18.000. De ondernemer mag zelf bepalen hoeveel aandelenkapitaal wordt gestort.
  • Geen verklaring van de accountant of een bankverklaring meer nodig bij de oprichting.
  • Meerdere soorten aandelen mogelijk, zoals aandelen zonder stemrecht, zonder winstrecht, zonder vergaderrecht. Certificering van aandelen zal nog weinig nodig zijn.
  • Er zijn ook nadelen. Doordat de schuldeisers minder beschermd worden door de afschaffing van het minimumkapitaal heeft de bestuurder van de B.V. meer verantwoordelijkheden. De bestuurder kan bijvoorbeeld aansprakelijk worden gesteld als een B.V. binnen een jaar na dividendbetaling niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. Ook als de aandeelhouder een ander dan de bestuurder is.
  • Bij bestaande B.V.’s behoef je niet direct de statuten aan te passen, mag wel. Maar bij wijzigingen in de omstandigheden van de onderneming is het aan te bevelen om goed te kijken naar nieuwe mogelijkheden.