Flex B.V. kenmerken voor- en nadelen

Vanaf 1 oktober 2012 is de zogenaamde Flex B.V. van kracht.

Voordelen FLEX B.V.

  1. Geen minimumkapitaal meer van € 18.000. De ondernemer mag zelf bepalen hoeveel aandelenkapitaal wordt gestort.
  2. Geen verklaring van de accountant of een bankverklaring meer nodig bij de oprichting.
  3. Meerdere soorten aandelen mogelijk, zoals aandelen zonder stemrecht, zonder winstrecht, zonder vergaderrecht. Certificering van aandelen zal nog weinig nodig zijn.
  4. Bij bedrijfsopvolging is een Flex B.V. flexibeler en makkelijker overdraagbaar dan een persoonsgebonden onderneming.
  5. Er is geen wettelijke blokkade meer om de aandelen bij verkoop eerst aan de overige aandeelhouder(s) aan te bieden, tenzij in de statuten anders is bepaald.

Nadelen FLEX B.V.

  1. Doordat de schuldeisers minder beschermd worden door de afschaffing van het minimumkapitaal heeft de bestuurder van de B.V. meer verantwoordelijkheden.
    De bestuurder (als eenmans-bv bent u ook bestuurder) kan bijvoorbeeld aansprakelijk worden gesteld als een B.V. binnen een jaar na dividendbetaling niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. Ook als de aandeelhouder een ander dan de bestuurder is, bent u aansprakelijk.
  2. Je kunt geen gebruik meer maken van de ondernemersaftrek en de MKB-winstvrijstelling. De B.V. wordt daardoor pas fiscaal interessant bij winsten ver boven de € 100.000, afhankelijk van de situatie.
  3. Als directeur-grootaandeelhouder moet je minimaal een salaris van € 44.000 (2014) genieten en bij bepaalde omstandigheden nog meer.

 

TIP Bij bestaande B.V.’s hoef je niet direct de statuten aan te passen, maar dat mag wel. Bij wijzigingen in de omstandigheden van de onderneming is het aan te bevelen om goed te kijken naar de nieuwe mogelijkheden.

LET OP U staat richting fiscus sterk(er) als u besluiten en overeenkomsten eenduidig en schriftelijk vastlegt.