Fiscaliteiten gezondheidszorg

Wijkgericht werken btw-vrijgesteld

Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 is Wijkgericht werken door de wijkverpleging btw-vrijgesteld.

Aanpassing besluit medische vrijstelling mei 2013

21 mei 2013. Het besluit Medische vrijstelling is per 21 mei 2013 aangepast. Als er een therapeutisch doel is voor de medische handeling geldt een vrijstelling voor de btw. Als er geen therapeutisch doel is, dan is de dienst belast. Bijvoorbeeld bij DNA-onderzoek om biologische verwantschap vast te stellen, of een lijkschouwing door een forensisch arts.
Wie bepaalt nu of de medische behandeling een therapeutisch doel heeft? Dat is de behandelend arts of een andere medische beoefenaar.

Met ingang van 1 januari 2013 is Medische-vrijstelling-voor-de-btw beperkt.

ZZP-er werkzaam in ziekenhuis btw vrijgesteld

Zie daarvoor ons bericht.     Gevolgd door het oordeel van de Hoge Raad Btw-vrijstelling medische diensten.

Zorgmaatschap is btw-plichtig

De omzet van een maatschap van verpleegkundigen is btw belast. Die maatschap werkte op tijdelijke basis voor verschillende ziekenhuizen.
Volgens het Amsterdamse Gerechtshof concurreert de betrokken maatschap rechtstreeks met commerciële uitzendbureaus in de medische sector en is de maatschap daarom btw-plichtig.
Officieel is een medische dienst vrijgesteld van de btw-plicht. Maar die vrijstelling vervalt als een zelfstandige in een instelling onder leiding en toezicht van een specialist werkt. Deze wordt dan gezien als een uitlener en daarvoor geldt het gewone btw-regime.
Er bestaan misverstanden over hoe ziekenhuizen en zelfstandige ondernemers (zzp’ers) moeten omgaan met btw. Ondernemers die bemiddelen tussen de zzp’ers en zorginstellingen trokken al eerder aan de bel. Zij stelden vast dat flexibel zorgpersoneel ten onrecht factureert zonder btw. De belastingdienst gaat hier scherper op controleren.

Vrijstelling btw voor AWBZ- en WMO-zorg