Fiscale vrijstelling (agrarisch) natuurbeheer

De goedkeuring van de Europese Commissie voor de fiscale vrijstelling voor de subsidieregelingen voor (agrarisch) natuurbeheer is eind 2013 verlopen.
LET OP Deze belastingvrijstelling voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting binnen het agrarisch natuurbeheer betreft alleen het landschapsbeheer.

Het kabinet is van plan de fiscale vrijstelling die geldt voor deze regelingen te continueren. De Europese Commissie moet hier dan wel tijdig haar goedkeuring voor verlenen. De staatssecretaris van Economisch Zaken heeft hierover bericht.

Voorwaarden voor de vrijstelling

De agrariër moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
  1. de subsidie voor agrarische percelen heeft betrekking op het onderhoud of de aanleg van landschapselementen;
  2. als hij percelen natuurterrein beheert, moet hij een subsidie ontvangen voor functieverandering, inrichting of beheer van deze natuurterreinen en de daarop gelegen landschapselementen.
LET OP Andere subsidies (die niet zijn aangewezen in de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001) komen niet in aanmerking voor deze vrijstelling.
LET OP De kosten van het landschapsbeheer zijn dus ook niet aftrekbaar.