Fiscale gevolgen echtscheiding

Als u in 2017 bent gescheiden, heeft dit fiscale gevolgen. De aangifte moet dan worden gedaan conform de afspraken in het echtscheidingsconvenant.

Fiscale partners

In het jaar van echtscheiding kunt u ervoor kiezen nog het héle jaar fiscale partners te zijn. Dat heeft als voordeel dat u uw inkomsten en aftrekposten dat jaar nog gunstig kunt verdelen.

Gezamenlijke eigen woning

Bij een gezamenlijke eigen woning speelt het begrip woongenot een belangrijke rol. De waarde van het woongenot is gelijk aan het eigenwoningforfait.
Blijft na de scheiding een van de partners in de gezamenlijke eigen woning wonen en heeft hij/zij een deel van de woning in eigendom? Dan geldt het andere deel als ‘ontvangen woongenot’.
De blijvende partner moet het ontvangen woongenot opgeven als ontvangen alimentatie. De vertrekkende partner kan het verstrekte woongenot in aftrek brengen.

Bent u met uw ex overeengekomen dat 1 van u een deel van de rente moet betalen voor de ander? Of heeft de rechter dat besloten? Dat is een onderhoudsverplichting. En die geeft u aan in uw aangifte. Degene die voor de ander betaalt, geeft het betaalde bedrag aan als betaalde partneralimentatie. Degene voor wie is betaald, geeft hetzelfde bedrag aan als ontvangen alimentatie. Kijk in de tabel hoe dit werkt:

Uw aandeel in de hypotheek is 50%

Wie betaalt de hypotheekrente? Welk deel van de hypotheekrente mag ik aftrekken? Welk deel van de hypotheekrente mag ik aangeven als betaalde partneralimentatie? Welk deel van de hypotheekrente moet ik aangeven als ontvangen partneralimentatie?
Ik betaal alle rente 50% 50%
Mijn ex betaalt alle rente 50% 0% 50%
We betalen ieder de helft 50% 0% 0%

Voorbeeld

Uw aandeel in de hypotheek is 50%. U moet naast uw eigen hypotheekrente ook die van uw ex betalen. De totale hypotheekrente is € 8.000. U trekt dan € 4.000 af als hypotheekrente en € 4.000 als betaalde alimentatie. Uw ex geeft € 4.000 aan als ontvangen alimentatie.

Eigenwoningforfait

In uw aangifte moet u het eigenwoningforfait aangeven voor het deel dat u eigenaar bent van de woning. Als u 50% eigenaar bent, moet u dus 50% van het eigenwoningforfait aangeven. En uw ex geeft dus de andere 50% van het eigenwoningforfait aan.

Betaalt u uw ex géén vergoeding voor het gebruik van zijn deel van de woning? Dan geeft u óók 50% van het eigenwoningforfait aan als ontvangen partneralimentatie. Uw ex geeft dan 50% van het eigenwoningforfait aan als betaalde alimentatie.

Wie moet eigenwoningforfait aangeven? Wie mag eigenwoningforfait aftrekken als betaalde partneralimentatie? Wie geeft eigenwoningforfait aan als ontvangen partneralimentatie?
Ik geef 50% aan Ik mag 0% aftrekken Ik moet 50% aangeven
Mijn ex geeft 50% aan Mijn ex mag 50% aftrekken Mijn ex moet 0% aangeven