Fiscale eenheid VpB voor- en nadelen

Een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting kan alleen als er een moeder-dochterverhouding is waarbij de moedermaatschappij TENMINSTE 95% van de aandelen van de dochtermaatschappij heeft. Het aantal BV’s in een fiscale eenheid is onbeperkt zolang maar wordt voldaan aan de eis van 95%.
Verder voorwaarden zijn o.a. gelijke boekjaren van de betrokken BV’s, gelijke methodiek van winstbepaling en de feitelijke vestiging in Nederland.

Voordelen

 1. Meer mogelijkheden om verlies te verrekenen. Het verlies van de ene BV kan direct worden gecompenseerd met de winst van de andere BV.
 2. Geen belastingheffing over interne transacties tussen de onderlinge BV’s in de fiscale eenheid.
 3. Bij een interne reorganisatie kunnen de BV’s binnen de fiscale eenheid onderlingen bezittingen en schulden naar elkaar schuiven zonder dat de Belastingdienst daar over heft.
  Zie ook Van werkmaatschappij naar holdingstructuur.
 4. Investeringsaftrek gaat niet verloren als een bedrijfsmiddel binnen het concern wordt verhuurd of ter beschikking gesteld.
  LET OP Er zijn echter wel de nodige anti-misbruikbepalingen

Nadelen

 1. Alle BV’s in de fiscale eenheid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de VpB die de moedermaatschappij moet betalen.
 2. De Belastingdienst mag openstaande belastingschulden en -vorderingen van de diverse BV’s in de fiscale eenheid met elkaar verrekenen.
 3. De investeringsaftrek kan lager worden doordat ALLE investeringen van de BV’s in de fiscale eenheid bij elkaar worden opgeteld.
 4. Een (werknemers)participatie wordt lastig, gezien de 95% eis.

Terugwerkende kracht

Een fiscale eenheid kan op elk zelf gekozen moment ingaan, als de ingangsdatum maximaal 3 maanden voor de indieningsdatum ligt. Een fiscale eenheid die op 1 januari 2013 dient in te gaan moet dus uiterlijk 1 april 2013 worden aangevraagd bij de fiscus.

LET OP De belastingschuld en de belastingvordering moeten wel ontstaan zijn in de periode van de fiscale eenheid.

LET OP Verrekening is ook mogelijk als een betrokken BV in staat van surseance van betaling of failliet is verklaard.

Fiscale eenheid beëindigen

De fiscale eenheid kan worden beëindigd door daarvoor een verzoek te doen bij de fiscus.
LET OP Dit kan niet met terugwerkende kracht en beide BV’s moeten dit verzoek gezamenlijk doen.

Zie ook ons bericht Eerder fiscale eenheid voor de btw.

Als u hierover vragen heeft of overweegt een fiscale eenheid te verbreken, dan helpen wij u graag. U kunt contact met ons op per telefoon 075 616 74 87 of mobiel 0651 18 0652 of via het contactformulier op deze website (zie klantenservice) of per email info@adfinadvies.nl.