Fiscale afspraken fosfaatwetgeving

LTO Nederland en de Belastingdienst hebben afspraken gemaakt over de fiscale gevolgen van de fosfaatwetgeving voor melkveehouders.

Onder andere is afgesproken dat fosfaatrechten fiscaal gelijkgesteld worden aan bijvoorbeeld varkensrechten of het melkquotum.

Op lto.nl. vindt u de concrete afspraken.