Fiscaal voordeel electrische auto van de zaak 2013

Het fiscaal voordeel bij de aanschaf van een elektrische auto van de zaak kan oplopen tot enkele duizenden euro’s.

Met ingang van 2013 kunt u bij een investering in een zeer zuinige auto c.q. elektrische auto, naast de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) aanspraak maken op de Milieu-Investeringsaftrek (MIA).
Voor elektrische auto’s geldt tijdelijk een bijtelling van 0%, geldt tijdelijk een nihil  tarief voor de Motorrijtuigenbelasting  (MRB) en kunt u bovendien nog gebruik maken van de Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).

LET WEL Om aanspraak te kunnen maken op de MIA en de VAMIL moet u uw investering binnen drie maanden nadat u de koopovereenkomst heeft ondertekend aanmelden bij het Agentschap NL.

Voorwaarden voor gebruik MIA en VAMIL

  • Volledige elektrische auto en plug-in hybride auto komen in aanmerking voor 36% MIA en 75% Vamil onder bedrijfsmiddelcode F 5070. Belangrijkste voorwaarde: CO2 uitstoot lager dan 50 gr/km.
  • Zeer zuinige auto’s komen in aanmerking voor 13,5% MIA onder bedrijfsmiddelcode E 5076. Belangrijkste voorwaarde: CO2 uitstoot maximaal 88 gr/km voor dieselauto’s en 95 gr/km voor benzineauto’s.

Tijdelijke fiscale bijtelling voor privégebruik en vrijstelling MRB voor elektrische auto

  • Tot en met 2013 geldt een bijtelling van 0%.
  • Voor personenauto’s aangeschaft tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 geldt gedurende 60 maanden een bijtelling van 7%.
  • Tot en met 2015 geldt een recht op vrijstelling van MRB.

Voor wijziging in de bijtelling van zeer zuinige auto’s zie ook Wijziging bijtelling auto van de zaak 2013.