Fiscaal partnerschap

Vanaf 2011 kan niet meer gekozen worden voor fiscaal partnerschap of niet. Je bent elkaars fiscale partners of niet.

Of u elkaars fiscale partners bent en vanaf welk moment is soms lastig te bepalen. Op hoofdlijnen kan worden gezegd dat u elkaars fiscale partners bent onder de volgende voorwaarden:

 1. U bent gehuwd en u woont samen en dat is ook zo in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) geregistreerd.
  Ook als u gedurende het jaar trouwt, dan bent u vanaf het moment dat u trouwt fiscale partners.
 2. U bent ongehuwd en u hebt gezamenlijk een eigen huis.
 3. U heb een notarieel samenlevingscontract.
 4. U hebt een gezamenlijk kind dat door beide is erkend.

Eerstegraads bloedverwanten kunnen elkaars fiscale partners zijn als ze 27 jaar of ouder zijn en aan een aantal overige voorwaarden voldoet.

Verdeling aftrekposten bij fiscaal partnerschap

Bij fiscaal partnerschap mogen in 2012 en 2013 de volgende aftrekposten onderling worden verdeeld om een zo weinig mogelijk belasting te betalen:

 1. Fiscale aftrekposten eigen woning.
 2. Uitgaven voor alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen.
 3. Spaargeld en vermogen in box 3.
 4. Aftrekbare studiekosten
 5. Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar (was 30 jaar).
 6. Aftrekbare giften.

Gevolgen voor toeslagen

LET  OP Als u fiscale partners bent kan dit ook gevolgen hebben voor de zorgtoeslag en de huurtoeslag. De belastingdienst kijkt dan naar de hoogte van uw gezamenlijke inkomen.

Einde fiscaal partnerschap

Het fiscaal partnerschap kan stoppen door:

 1. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.
 2. Als u of uw partner een verzoek tot scheiding van tafel en bed heeft ingediend bij de rechtbank en uw tegelijkertijd niet meer bent ingeschreven in het GBA op hetzelfde adres.
 3. U niet meer samenwoont en dus niet meer op hetzelfde adres bent ingeschreven in het GBA.

CONCLUSIE

Het fiscaal partnerschap is niet altijd even gemakkelijk te bepalen. Daarom als u vragen heeft of advies nodig hebt, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. Zie hiervoor het contactformulier op deze website. U kunt ons ook bellen op 075-616 7487 of mobiel op 0651 18 0652 of ons bereiken per email info@adfinadvies.nl.