Fiscaal partnerschap schenken en erven

Voor de schenk- en erfbelasting kunt u alleen met één andere persoon fiscaal partner zijn. Daarmee profiteert u van de relatief hoge partnervrijstelling en de laagste tarieven.

Fiscaal partner voor de schenk- en erfbelasting

  • je gehuwd bent en niet van tafel en bed gescheiden
  • je geregistreerd partners bent en niet van tafel en bed gescheiden
  • je samenwoont en beiden meerderjarig bent, en je gedurende ten minste vijf jaar een gezamenlijke huishouding heb gevoerd, die kan worden aangetoond met een bewijs van inschrijving bij de gemeente

Minder dan 5 jaar samengewoond?

Als je minder dan 5 jaar samenwoont en beiden meerderjarig bent kun je als fiscaal partner worden aangemerkt, mits:

  • je bent ingeschreven op hetzelfde woonadres bij de gemeentelijke basisadministratie (voor de erfbelasting minimaal zes maanden vóór het overlijden, voor de schenkbelasting minimaal twee jaar vóór de schenking)
  • èn je gedurende een periode van zes maanden (voor de erfbelasting) respectievelijk twee jaar (voor de schenkbelasting) een notariële samenlevingsovereenkomst hebt gesloten met daarin opgenomen een wederzijdse zorgplicht
  • èn geen bloedverwanten bent in de rechte lijn, tenzij de ene bloedverwant in het jaar vóór het overlijden een mantelzorgcompliment heeft genoten van de andere bloedverwant

LET OP Zorg er wel voor dat u elkaar in een testament als erfgenaam benoemd, anders helpt dit nog niet.