Financieringsstructuur kinderopvang verandert

Het kabinet wil de kinderopvang op een andere manier gaan financieren. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gaat de nieuwe financiering uitvoeren.
De nieuwe manier van financieren komt mede in de plaats van de huidige kinderopvangtoeslag. Het kabinet wil de nieuwe financieringsstructuur per 1 januari 2018 laten ingaan. De 2e en de 1e kamer moeten de plannen nog goedkeuren.

Kenmerken van de nieuwe financieringsstructuur

 1. DUO wordt belast met de inning van de ouderbijdrage en de uitbetaling van de ouderbijdrage en de kinderopvangtoeslag aan de kinderopvanginstellingen.
 2. De kinderopvanginstellingen factureren maandelijks aan DUO de werkelijk opgenomen uren (kunnen afwijken van de contracturen).
 3. De ouders krijgen bij DUO een digitale portemonnee en keuren daarmee de factuur van de kinderopvanginstelling goed.
 4. Duo stelt de ouderbijdrage vast op basis van het inkomen van 2 jaar daarvoor (net als bij studiefinanciering).
 5. DUO betaalt de gehele factuur (inclusief ouderbijdrage) aan de kinderopvanginstellingen.

NB Belangrijke vraag voor de kinderopvanginstellingen is nu of zij tijdig de betaling van het DUO krijgen. Nu geschiedt veelal betaling vooraf met verrekening van meeruren achteraf.

Procedure aanvraag overheidsbekostiging

 1. Ouders en kinderopvanginstelling blijven de contracten afsluiten met overeengekomen uren en prijs.
 2. De kinderopvanginstelling verstuurt de contractgegevens digitaal naar DUO en vraagt daarmee de bekostiging aan.
 3. De uitvoerder gaat na of ouders recht hebben op een overheidsbijdrage en stelt de hoogte daarvan vast. Eventuele aanvullende gegevens worden opgevraagd bij de ouders.
  DUO opent de digitale portemonnee en informeert de ouders welk deel van de overeengekomen uurprijs wordt bekostigd door de overheid en tot welk aantal uren (volgend uit het gewerkte urencriterium).
  De overheidsbijdrage is, net als in het huidige stelsel, afhankelijk van het soort opvang, het inkomen van de ouders en de hoogte van de uurprijs. Het restant is voor rekening van de ouders (de ouderbijdrage).

Voor meer informatie, zie de brief met het Kabinetsbesluit-nieuwe-financieringssystematiek-kinderopvang