Fiets van de zaak onder werkkostenregeling

Volgens staatssecretaris Wiebes valt met ingang van 2015 de “fiets van de zaak voor het woonwerkverkeer” onder de werkkostenregeling en verdwijnt deze dus niet geheel, zoals eerder werd aangenomen, zie Veranderingen in werkkostenregeling 2015.

De fiets wordt vanaf 2015 dus net zo behandeld als het kerstpakket of bedrijfsuitjes. Werkgever en werknemer moeten samen bepalen waar ze het belastingvoordeel willen leggen. Communicatiemiddelen als laptops of mobiele telefoons zitten nog wel in een aparte categorie en concurreren daarmee niet met kerstpakket of fiets.

LET OP Dit lijkt wel mooi, maar de zogenaamde vrije ruimte in de werkkostenregeling bedraagt 1,2% van de loonsom. Bij een loonsom van € 30.000 voor een werknemer is dan de vrije ruimte slechts € 360. Koop je daar een fiets voor?

TIP Benut nog in 2014 de mogelijkheid voor een fiets van de zaak voor het woon-werkverkeer.

Lees meer in Werkkostenregeling – recent nieuws.