E- factureren aan (Rijks)overheid verplicht?

Er is veel aandacht voor het digitaal factureren (e-factureren) aan de overheid per 1 januari 2017. Veel wordt gedacht dat dit een (wettelijke) verplichting is.

Echter de regels zijn als volgt:

  • Voor nieuwe contracten met de Rijksoverheid, zal de Rijksoverheid verplichten om facturen voortaan aan hen te versturen als e-factuur;
  • Voor lopende contracten met de Rijksoverheid wijzigt er niets en kunt u tot nader order op de “ouderwetse” manier blijven factureren;
  • Voor lagere overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) geldt de verplichting (nog) NIET;
  • Het aanleveren van e-facturen is GEEN wettelijke verplichting, maar een contractuele verplichting.