Factoring

Met factoring verpand u  uw vorderingen aan of draagt u deze tegen vergoeding over aan een factoringbedrijf c.q. creditmaatschappij.
U krijgt daarvoor direct de beschikking over het geld onder aftrek van de vergoeding.
LET OP Het complete debiteurenbeheer draagt u dan over aan de factoringmaatschappij.

Voordelen

  1. Direct geld beschikbaar voor de operationele bedrijfsvoering. Vooral bij op lange termijn betalende debiteuren kan dit een voordeel zijn.
  2. Geen lening bij de bank nodig.
  3. De bank financiert veelal slechts een (beperkt) deel van de benodigde gelden.
  4. Ondernemer kan zich focussen op de core business.

Nadelen

  1. Kan duurder zijn dan ‘normale’ financiering, met de nadruk op kan.
    NB: rood staan bij de bank is ook duur.
  2. Minder contact met afnemers. Bij kritisch afnemers mogelijk een probleem.