Extra vrijstelling eigen bijdrage AWBZ en WMO

De ministerraad heeft er mee ingestemd om de effecten van de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage AWBZ en Wmo te verzachten.

Extra vrijstelling € 10.000

Cliënten die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben en in een AWBZ-instelling verblijven, krijgen per 1 januari 2014 een extra vrijstelling over hun vermogen van € 10.000 bij het bepalen van de eigen bijdrage. Voor de inkomstenbelasting 2013 geldt in box 3 een vrijstelling voor eenpersoonshuishoudens van afgerond € 21.000. Door deze extra vrijstelling wordt de vrijstelling voor de berekening van de eigen bijdrage ruim € 31.000.

Vermogen box 3 

Voor alle cliënten die AWBZ-zorg ontvangen of een individuele Wmo-voorziening hebben, wordt geregeld dat uitkeringen voor letselschade en bepaalde eenmalige uitkeringen niet meetellen bij het vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting. Deze maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.