Extra verlof oudere werknemers Bouw

Bouwplaatswerknemers van 55 jaar of ouder, maar jonger dan 60 jaar, hebben op grond van de Cao Bouwnijverheid recht op tien extra verlofdagen waarover de werkgever het loon doorbetaalt. Werknemers van 60 jaar en ouder hebben recht op dertien extra verlofdagen per jaar. Ook UTA-personeel (uitvoerend, technisch en administratief personeel) boven de 55 jaar heeft recht op doorbetaald extra verlof.

Als werkgever kunt u de loonkosten over deze extra verlofdagen bij het Aanvullingsfonds declareren.

LET OP De declaratieregeling geldt alleen voor bouwplaatswerknemers en niet voor het UTA-personeel.

WANNEER MAG U ALS WERKGEVER NIET DECLAREREN?

  1. als werknemers op een extra verlofdag hebben gewerkt;
  2. als werknemers op een extra verlofdag ziek zijn;
  3. als werknemers op een extra verlofdag een uitkering ontvangen op grond van een andere regeling of één vande sociale verzekeringswetten;
  4. over feest- en verlofdagen en over onderling overeengekomen en collectief aangewezen roostervrije of ATV-dagen.

WANNEER MAG U ALS WERKGEVER WEL DECLAREREN?

  1. als de werknemer voldoende extra verlofrecht heeft opgebouwd, de extra verlofdag ook is opgenomen en u het loon over die dag heeft doorbetaald;
  2. voor een door de werknemer opgebouwde extra verlofdag als het dienstverband tijdens arbeidsongeschiktheid wordt beëindigd. U dient de ex-werknemer de extra verlofdagen uit te betalen ondanks dat de werknemer niet in de gelegenheid is geweest zijn verlofdagen op te nemen. Deze extra opgebouwde verlofdagen kunt u op de gebruikelijke manier declareren.

UITSTEL OPNAME EXTRA VERLOFDAG(EN)

Is uw werknemer niet in de gelegenheid om extra verlofdagen voor het einde van het kalenderjaar op te nemen? In dat geval vergoedt het Aanvullingsfonds alsnog de declaraties voor de resterende dagen die in dat kalenderjaar zijn opgebouwd, maar die in een volgend kalenderjaar worden opgenomen. Voorwaarde is wel dat de dagen binnen vijf jaar opgenomen worden.

WAT ALS EEN WERKNEMER GEDEELTELIJK ARBEIDSGESCHIKT IS?

Voor een werknemer die gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, kunt u het loon (minus de uitkering) van een extra verlofdag declareren.

BRON: APG