Extra geld voor bestrijding jeugdwerkloosheid

Vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) komt 17,8 miljoen euro extra beschikbaar voor de ondersteuning van initiatieven voor jongeren die als gevolg van de crisis geen werk hebben.

Het extra geld is een aanvulling op de 41 miljoen euro die gemeenten vorig jaar uit het fonds ontvingen voor de regionale aanpak van jeugdwerkeloosheid. Het geld kan nog dit jaar worden ingezet voor ESF-jeugdprojecten bij 35 centrumgemeenten. Dankzij de extra subsidie kunnen acties worden verlengd die anders halverwege dit jaar zouden aflopen en krijgen gemeenten meer tijd om lopende acties af te ronden. Het gaat dan bijvoorbeeld om leerwerkbanen, stages en loonkostensubsidies.

Volgens de staatssecretaris trekt de economie weliswaar aan, maar laten de meest recente cijfers ook zien dat de werkloosheid onder jongeren een hardnekkig probleem is.

Bron: Ministerie SZW