Executeursbeloning en erfbelasting

Executeursloon is niet aftrekbaar voor de erfbelasting, maar niet altijd belast in box 1.

De beloning van de executeur is voor de berekening van de erfbelasting niet aftrekbaar als schuld.
De staatssecretaris van Financiën heeft goedgekeurd dat beloningen van de executeur waarover wel erfbelasting is geheven, niet zijn belast met inkomstenbelasting, mits:

  • de executeur tevens erfgenaam of legataris is; en
  • hij de werkzaamheden niet bij wijze van beroep (bijvoorbeeld een notaris die een boedel afwikkelt) verricht; en
  • deze beloning niet is afgetrokken in de aangifte erfbelasting.

Besluit van 10 juni 2010, nr. DGB2010/676M.