Executeur

Een executeur handelt de nalatenschap van de overledene af en kan alleen via een testament worden benoemd.

Bevoegdheden (sterren)

De bevoegdheden kunnen zijn:

  1. Alleen de begrafenis regelen.
  2. De nalatenschap afhandelen. Hij/zij inventariseert de bezittingen en de schulden en zorgt voor voldoening van de schulden. Zo nodig mag hij goederen verkopen om de schulden te kunnen voldoen. En doet dit alles in overleg met de erfgenamen.
  3. Hij is in het testament ook benoemd tot afwikkelingsbewindvoerder. Nadat alle schulden zijn voldaan, verdeelt hij naar eigen inzicht de nalatenschap (erfenis) onder de erfgenamen, rekening houdend met ieders deel waarop deze recht heeft. Hij legt pas aan het einde van de verdeling rekening en verantwoording af.

Aansprakelijkheid

Een executeur punt 2 of 3 moet ook de aangifte erfbelasting indienen. Daarmee loopt hij risico, omdat hij in privé aansprakelijk is voor de gehele belastingschuld.

Wettelijk loon

Zie Vergoeding executeur erfenis loon of legaat?

Gevolmachtigde

Indien in het testament geen executeur is benoemd, dan kunnen de erfgenamen een gevolmachtigde aanwijzen om de erfenis af te wikkelen. De bevoegdheden moeten in de volmacht staan.
LET OP De gevolmachtigde is geen executeur (zie aansprakelijkheid) en heeft ook geen recht op executeursloon.
TIP De erfgenamen kunnen de gevolmachtigde wel een bedrag van € 2.122 (2016) fiscaal vrijgesteld schenken.