Erfpacht

Begripsbepaling

Erfpacht is het in gebruik geven van grond tegen een (periodieke) vergoeding.
Erfpacht wordt ingezet bij het kopen van en beleggen in vastgoed.
Het is ook een (politiek) instrument om te sturen.

Het instrument wordt vaak heel breed ingezet, bijvoorbeeld bij stationslocaties, natuurgebieden, het tegengaan van achterstandswijken en bij stedelijke ontwikkeling. Als gemeenten grondpercelen op de balans hebben staan en deze moeilijk verkoopbaar zijn, kunnen zij met het uitgeven van deze grond in erfpacht toch opbrengsten genereren.

Erfpacht “kopen”

Erfpacht “koop” je op 2 manieren:

  1. door een eenmalige afkoopsom of
  2. door het betalen van een periodiek bedrag, een canon.

Erfpacht loopt af en verlengen

Als de erfpachtperiode eindigt moeten nieuwe afspraken gemaakt worden. De nieuwe canon / afkoopsom is vaak (veel) hoger. Deze is immers vastgesteld op grondwaarden lang geleden.
In voorkomende gevallen kun je als erfpachter de nieuwe afspraken laten toetsen door de rechter. Bijvoorbeeld als de erfpachter het niet eens is met de nieuwe canon of afkoopsom of met de aanvullende voorwaarden die de grondeigenaar van de erfpachter eist. Ook uit jurisprudentie blijkt dat de grondeigenaar zich lang niet alles kan permitteren.