Erfenis verwerpen, aanvaarden of beneficiair aanvaarden

Bij een mogelijke erfenis kun je drie dingen doen:

  1. Verwerpen.
  2. Zuiver aanvaarden.
  3. Beneficiair aanvaarden (onder het voorrecht van boedelbeschrijving).

TIP Met ingang van 1 september 2016 kunnen erfgenamen hun privévermogen beter beschermen tegen een onverwachte schuld uit een erfenis, zie Privévermogen erfgenaam beter beschermd.

Ad 1 Verwerpen

Als u een erfenis weigert, dan verwerpt u die. U bent dan niet verantwoordelijk voor de nalatenschap en niet betrokken bij de afwikkeling ervan. U ontvangt niets, maar u bent ook niet aansprakelijk voor schulden.

Ad 2 Zuiver aanvaarden

U heeft dan recht op de bezittingen van de overledene. Maar u bent ook aansprakelijk voor alle schulden. Zelfs als die schulden bij elkaar meer bedragen dan de bezittingen (negatieve nalatenschap). U moet dan met uw eigen vermogen de overgebleven schulden betalen.

Ad 3 Beneficiair aanvaarden

Weet u niet zeker of u de erfenis zuiver wilt aanvaarden, omdat niet duidelijk is wat de bezittingen en schulden van de overledene zijn, dan kunt u ook beneficiair aanvaarden. Ook wel genoemd aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
Als er schulden zijn, bent u als erfgenaam hiervoor met uw eigen vermogen niet aansprakelijk. Zijn er niet voldoende bezittingen om de schulden te betalen? Dan hoeft u het tekort niet zelf bij te betalen. Maar u mag ook niets van de bezittingen hebben totdat zeker is dat alle schulden zijn betaald.
LET OP Minderjarigen moeten een erfenis altijd beneficiair aanvaarden.

Beneficiair aanvaarden gaat in principe via de kantonrechter en dat kost griffierechten (2014: € 120 per akte). In de praktijk loopt dit via de notaris door middel van een volmacht. De afgelegde verklaring wordt ingeschreven in een openbaar boedelregister bij de rechtbank.

Keuze maken voor aanvaarden of verwerpen

U heeft tot 3 maanden na het overlijden de tijd om uw keuze te maken. Binnen deze termijn kunnen eventuele schuldeisers zich niet verhalen op de erfenis.
LET OP dat u binnen deze termijn geen handelingen van zuivere aanvaarding verricht.