Erfbelasting: waardebepaling verhuurde woning

Met ingang van 1 januari 2012 kan een erfgenaam er voor kiezen om de waarde van een geërfde woning te baseren op de WOZ-waarde van het kalenderjaar na de verkrijging van de woning. In het geval van dalende huizenprijzen wordt hiermee voorkomen dat er een onevenredig groot verschil ontstaat tussen de WOZ-waarde en de werkelijke waarde van een woning vanwege het (mogelijke) verschil in waarde van de woning tussen de peildatum (1 januari) en de verkrijgingsdatum.

Normaal gesproken wordt het krachtens erfrecht verkregene in aanmerking genomen naar de waarde in het economische verkeer ten tijde van de verkrijging.

De waarde voor de erfbelasting van een -geheel of gedeeltelijk- verhuurde woning wordt gesteld op een van de huurprijs afhankelijk percentage (60% – 85%) van de WOZ-waarde van de woning. Aan de hand van de WOZ-waarde en de jaarlijkse huursom wordt de marktwaarde van een verhuurde woning bij benadering bepaald door middel van een tabel.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 2-12-2013, nr. 12/3936.