EP-commissie JZ akkoord met hervorming accountantsmarkt

De leden van de commissie Juridische Zaken (Juri) in het Europees Parlement zijn akkoord met de overeenkomst om de accountantsmarkt in de EU te hervormen.

Deze commissie is akkoord met zowel de richtlijn als met het zogeheten ‘reform trialogue document’.

Dit was de laatste stap die nodig was voordat de richtlijn en de nieuwe wetgeving voor behandeling kunnen naar het Europees Parlement voor een stemming naar verwachting in april van dit jaar.

Het akkoord bevat een verbod voor accountantsorganisaties die een wettelijke controle verrichten bij een OOB om bij die OOB overige diensten te verrichten die op een ‘zwarte lijst’ staan.
Verder verplicht het akkoord accountantsorganisaties na iedere maximale periode van tien jaar te rouleren bij OOB’s en een vierjarige afkoelingsperiode in acht te nemen.
De lidstaten hebben de mogelijkheid de roulatietermijn tot maximaal twintig jaar op te rekken (24 jaar in geval van een ‘joint audit’) als na afloop van de eerste termijn een openbare aanbesteding plaatsvindt. Ook mogen zij in hun nationale wetgeving deze roulatietermijn korter dan tien jaar stellen.
Ook is er sprake van een 70% cap op fees uit non-audit dienstverlening bij een auditcliënt.