En/of (spaar)rekening en fiscale gevolgen

Een en/of rekening is een gezamenlijke spaarrekening of betaalrekening.
De relatie van de rekeninghouders maakt niet uit, maar onderling vertrouwen is wel heel belangrijk. Elke rekeninghouder mag namelijk zonder toestemming van de andere rekeninghouder geld storten of opnemen.

Een en/of rekening wordt geopend met minimaal 2 personen. Beide rekeninghouders kunnen over het geld beschikken. Meestal opent men een en/of rekening met de partner, maar het kan ook met een ander.

Beschikkingsmacht bij overlijden

Bij overlijden kunnen de andere rekeninghouders wel over het saldo blijven beschikken, maar eerst moet de eventuele erfbelasting worden betaald, zie ook Bankrekening ná overlijden.

Verantwoording in de aangifte inkomstenbelasting

Iedere belastingplichtige dient zijn vermogen op te geven bij de belastingdienst in box 3. Daarover betaalt de belastingplichtige 1,2% vermogensrendementsheffing rekeninghoudend met een vrijgesteld vermogensbedrag van € 21.139 (2014) per persoon.

Ieder van de rekeninghouders geeft op wat hij/zij zelf op de en/of rekening heeft gestort. Bijvoorbeeld bij2 rekeninghouders is dat dus geen 50%/50%.

LET OP Houd dus gedurende het jaar bij voor welk saldo ieder van de rekeninghouders verantwoordelijk is. Spreek dit goed met elkaar af en leg dit ook vast met ieders handtekening.

Fiscale gevolgen bij overlijden

Ieders aandeel in de en/of rekening valt na het overlijden van de desbetreffende rekeninghouder in de nalatenschap van die rekeninghouder. Deze betaalt daar ook erfbelasting over.