Energiezuinige auto nog in 2013 bestellen?

Mogelijke beperking c.q. afschaffing fiscale investerings- en andere faciliteiten

Recent heeft de Staatssecretaris van Financiën in de nota van wijziging wetsvoorstel Belastingplan 2014 bij de Tweede Kamer aangekondigd per 1 januari 2014 een beperking aan te brengen in de fiscale (investerings-)faciliteiten voor milieuvriendelijk auto’s.

Hij heeft daarbij vooral het oog op semi-elektrische (hybride) auto’s die ook op conventionele brandstof kunnen rijden zoals plug-in hybrides. Auto’s met een CO2-uitstoot van minder dan 50gr/km. De kleinschaligheidsaftrek (KIA) en de willekeurige afschrijving (VAMIL) op personenauto’s worden dan afgeschaft. De milieu-investeringsaftrek (MIA) wordt meer gericht op (semi-)elektrische auto’s en per investering komt een plafond.

Anders gezegd: de KIA van maximaal 28% en de willekeurige afschrijving van maximaal 75 procent van de koopprijs komen te vervallen. Daarnaast wordt ook de MIA – nu nog een aftrekpost van 36 procent bij auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 50gr/km – beperkt.

Nog dit jaar bestellen?

Om toch te kunnen profiteren van de gunstige fiscale (investerings-) faciliteiten, moet de investeringsverplichting (bestelling) nog in 2013 worden aangegaan. De ingebruikname kan “gewoon” in 2014 gebeuren.
TIP Als u in 2013 nog een aanbetaling doet, dan kan tot dat bedrag de VAMIL, KIA en MIA al worden toegepast in de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting over 2013. Het resterende, niet-betaalde deel van de koopprijs van de auto, valt wel onder de VAMIL, KIA en MIA volgens de regeling uit 2013, maar het daarbij behorende deel van de willekeurige afschrijving en investeringsaftrek kan pas in de aangifte over 2014 worden verwerkt. Bij een aanbetaling van 75% van de uiteindelijke koopprijs (het maximum van de VAMIL) kunnen de faciliteiten volledig in de aangifte 2013 worden verwerkt.

Niet overhaast beslissen c.q. beslissing uitstellen

De elektrische of hybride auto’s zijn niet goedkoop. U moet één en ander dus goed inzichtelijk maken. Ook de ontwikkeling van deze auto’s gaat snel en de prijzen gaan omlaag. Het kan voordeliger zijn de beslissing nog een jaar uit te stellen.
TIP Wij hebben een rekentool, waarmee wij u kunnen adviseren.

Wilt u meer weten of heeft u advies nodig bij uw investeringsbeslissing? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. Zie hiervoor het contactformulier op deze website. U kunt ons ook bellen op 075-616 7487 of op 0651 18 0652 of ons bereiken per email info@adfinadvies.nl